วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่ 6 กันยายน 2560 กศน. อำเภอตระการพืชผล นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และระหว่างการเดินทางยังถือโอกาสแวะเยี่ยมชมวิมานพญาแถน(พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น