วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น