วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและการจัดทำแผนการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ให้กับนักศึกษา โดยมี นายศักดา เปลี่ยวจิตร์ ปลัด อบต.กุศกรเป็นประธานในพิธีเปิด นายสุรกิจ กมุทชาติ ประธานโซนที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการจัดโครงการในรุ่นที่ 2/3 ประกอบด้วยตำบลกุศกร ตำบลโคกจาน ตำบลสะพือ ตำบลตระการ ตำบลโนนกุง ตำบลตากแดด ตำบลท่าหลวง และตำบลห้วยฝ้ายพัฒนารวมทั้งหมดจำนวน 8 ตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และวางแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละตำบล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของตำบลและมี

คุณภาพ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น